fastigheter kontrakt

När fastigheten säljs i Minnesota, är en skriftlig fastigheter kontrakt används. Ett avtal är en överlåtelse av fastigheter mellan två eller flera parter och är juridiskt bindande. I USA, måste fastighetsmäklare avtalen vara skriftliga. Det är viktigt att förstå vad kontraktet representerar, vikten, och hur den representerar båda parter.

fastigheter kontrakt
Båda parter måste identifieras och myndiga och mentalt kompetent. Om en fastighetsmäklare är inblandad kommer de också anges i avtalet. Ett pris är definierad (eller ersättning) i avtalet, och fastighetsinformation ingår också. Kontraktet måste skrivas så att den är rättsligt bindande. Båda parter måste komma överens och underteckna villkoren i kontraktet. En fastighet kontrakt är, till stor del, ett bra sätt att skydda köpare och säljare. I de flesta fall, kommer erbjudandet partiet skapar avtalet, signera det och skicka det till säljaren. Erbjudandet kan sedan godtas, förkastas, eller det kan också gälla. Ett erbjudande kan också återkallas.

Den fastighet kontrakt är inte att förväxla med en handling, inte avtalet vanligtvis överföra ägandet av sig själv. Liens mot titeln bör nämnas tidigt, och noteras i fastigheter kontrakt. Om de ekonomiska bristerna inte är noterade på fastigheter kontrakt ni kan föreställa er vad som skulle hända. Partiet skulle backa ut innan stängning. Om lien (s) fortfarande inte har rensat genom att stänga gärningen ska ha det noterat så.

oförutsedda
De flesta fastigheter kontrakt innehåller oförutsedda. En beredskapsplan tillåter endera parten att ange villkor som måste uppfyllas. Det finns många olika typer av oförutsedda händelser, inteckning, besiktning, värdering, kick oförutsedda. Vi kommer att gå in i detalj om dessa vid ett senare tillfälle. Få människor har råd att gå utan att lägga åtminstone en beredskapsplan för fastigheter kontrakt

stängning
Ett slutdatum typiskt ingår i fastigheter kontrakt. Vanligtvis när äganderätten överlåts sker vid tidpunkten för den sista om du inte ändrar avtalet. Du kan lägga till en bestämmelse som kommer att föreskriva en annan dag om du så önskar. Vem betalar de avslutande kostnad avgifterna också kan definieras in i kontraktet. Om det inte finns ett eller annat parti kommer att få betala, beror vilken fest på din plats, lagar och andra avtal.

Visa original “Fastigheter kontrakt” inlägget