egendom varulager – en inblick i en blomstrande marknad

Den Property marknadsplats har aldrig varit bättre! Efterfrågan på en professionell, detaljerad inventering tjänsten är efterfrågad av hyresvärdar och fastighetsmäklare. Det är nu en förutsättning för att du är involverad i hyreshus. En förändring i brittisk lagstiftning i april 2007: alla hyresvärdar måste gå och följa Hyresgaranti Scheme. Systemet skyddar skrupelfria hyresvärdar håller tillbaka hyresgäster insättning i slutet av hyresrätt. Alla Hyresvärdar måste ansluta en insättning system, om de tar en garantisumma från en hyresgäst. Sanktioner är höga bör hyresvärden valde att inte följa. Straffet kan innebära hyresvärden betalar hyresgästen 3 gånger den första insättningen. EPC: s krävs även en gång vart 10 år, mitt råd bo klart! Inventeringen expediten kommer att behöva delta i en mycket dyr utbildning för att kunna erbjuda den här tjänsten.

vad är en inventering rapporten?
En Inventory Report är en visuell inspektion och skriftlig beskrivning att spela matcher, inredning, dekoration och inredning av en fastighet och deras tillstånd. Digitala fotografier kommer också att tas under inventarieförteckningen. Beroende på fastigheten storlek och inredning, kan rapporten vara detaljerad på 30 sidor. Service avläsningar kan också krävas, såsom el, gas och vatten.

medellång sikt inspektioner
Vid varje sex månaders intervall, kan hyresvärden instruera Inventory Clerk att genomföra en inspektion under hyresförhållandet. Expediten inspekterar fastigheten med hyresgästen närvarande för att se hur hyresgästen är ute efter egenskapen, tar i beaktande slitage, vanvård, renlighet, problem underhåll och eventuella kvarstående frågor som hyresgästen kan ha eller förbättringar som de har gjort. Detta skulle göra det möjligt för hyresvärden att hållas informerade under hyresförhållandet. Detta kan bidra till en problemfri slutet av hyresrätt och resultat i hyresgästen inte vidta åtgärder mot hyresvärden. Ytterligare tjänster omfattar Kolla in och kolla. Jag kommer att täcka dessa områden i min nästa artikel.

Jag hoppas att denna korta artikel ger dig en bättre inblick i Inventory Business.

Kolla in pragmatiska uppgifter inom området Varulager London – gå igenom webbplatsen. Tiden har kommit då korrekt information är verkligen inom räckhåll, använda denna möjlighet.