funderingar från pensionen Real Estate Association vårkonferens

Den Prea vårkonferensen ägde rum 24-25 mars i Boston med cirka 750 branschfolk samlades för att höra några av våra kamrater på panelerna tycka om tillståndet i fastighetsinvesteringar marknaden både här och utomlands. Det faktum att över 700 dök upp, är en Prea rekord för vårmötet, ett bevis på förvirring ute. Alla försöker lista ut marknadens riktning och prissättning. Det enda alla verkar vara överens om är att det finns mycket pengar att söka efter avkastning och mycket av det är riktat mot fastigheter. Faktum är att många, inklusive jag själv, tror att det finns mer pengar väntar på att distribuera än det finns erbjudanden att köpa, alltså mössa priserna kommer förmodligen inte att gå upp något snart utom skissartade tillgångar eller sekundära marknader som väldigt få investerare vill ha till varje pris.

Öppningen talare var Dr Henry Kissinger, som var en absolut glädje med sin humor och insiktsfulla kommentarer om några av de viktigaste frågorna i världen idag. Dr K. går nu med en käpp, men han har inte avtagit ett dugg mentalt och han är fortfarande lika skarp som de kommer. En av hans minnesvärda citat morse definierat konsten att diplomati som möjligheten att få ditt motsatt acceptera det som är det gemensamma bästa. Enkelt sagt, men som vi alla vet, inte en färdighet som alla har. Tack för minnena Henry, du är verkligen en jätte på den internationella arenan.