statliga regler och förordningar för fastigheter i Laguna Niguel

I respekt för individens frihet och skydd för den enskilde, måste vi vara beredda att begränsa vissa personliga åtgärder för att skydda andras frihet och främja social harmoni i Laguna Niguel marknaden. Individuell frihet i den klassiska liberala förnuft är inte likvärdigt med ohämmad laissez faire. Snarare kan skyddet av individens frihet åstadkommas mitt i varierande och omfattande statlig reglering om en sådan reglering kräver allmänt, snarare än särskilda, regler eller lagar i Laguna Niguel.

Den klassiska liberala uppfattningen av målen av Laguna Niguel, kan CA regeringen bara förstås mot bakgrund av en social organisation som styrs av allmänna rättsregler och principer. Det finns förmodligen få aktiviteter som Kalifornien regeringen inte kunde engagera sig i om folk önskade det, och om en sådan aktivitet tjänade ett betydande offentligt ändamål, särskilt när det inte skulle kunna uppnås genom privata medel.

Vid dess rätta konsumtion och omfattande tilldelade ägande beror på uthållighet och tillväxt av fria institutioner och vårt samhälle. De intressen CA staten och dess medborgare kräver den högsta och idealisk användning av marken och det bredaste delning av markägandet. Sådana intressen tillfogar tvång utöver de vanliga handeln. De vållar allvarliga sociala ansvar och en lojal tull som Laguna fastighetsmäklare bör tjäna sig.

Allmänna regler är viktiga för en klassisk liberal uppfattning om rättsstaten i Laguna Niguel fastighetsmarknaden. Allmänna regler och förordningar som styr den ekonomiska aktiviteten, till exempel, skulle vara godtagbara eftersom de utsätter alla deltagare för samma begränsningar.

Och förutsatt att inga restriktioner för pris på en konkurrensutsatt marknad, såsom Laguna Niguel, konsumenterna av reglerade kommersiell verksamhet får värdefull information om kostnaden för dessa aktiviteter i förhållande till andra alternativ. Denna information funktion, vilket sker genom driften av marknaden, är viktigt för frihet.

Denna marknadsplats ger många individer att samordna sina samhälleliga mål utan behov av central planering. Allmänna regler i Laguna Niguel underlätta denna process och användningen av knappa mänskliga och ekonomiska resurser genom att tillhandahålla icke-utfall-specifika riktlinjer för individer att tänka på när man väljer att köpa, sälja, skriva, eller lämna marknaden.